Yaşam

Bilinçaltımıza Uygulanan Etkili Seçim Taktikleri

Aslında insanlar bir siyasi partiyi desteklerken partinin vaatlerinin kendileriyle ve lideri oldukları ülke ile örtüşüp örtüşmediğine bakarlar. Özellikle Ülkemiz için de çok değerli olan bu seçim sürecinde,Partilerin sempatimizi kazanması ve oy toplaması çeşitli seçim kampanyalarına dayanmaktadır.

Ülkenin eksik noktalarını kapatmaya çalışmak, ilerleyin ve seçmenin isteklerini dinleyin şüphesiz tüm politikalar için en can alıcı nokta. Biz fark etmeden bu seçim kampanyalarına ve üzerimizde bıraktığı etkilere geçelim.

Artık kadınların kazandığı bir dünyada yaşıyoruz.

MIT’de Şehircilik ve Planlama Bölümü’nde Profesör Albert Saiz, İspanya’da 10 yıl önceki yerel seçimlerde parti listelerinde kadınların yüzde 40’ını zorunlu kılan yerel seçimlerin sonuçlarını inceliyor. Kadınları dahil etmemek için de üç ihtimal tespit ediyor: Seçmen erkek adayları tercih ediyor, partiler yeterli niteliklere sahip kadın aday bulmakta zorlanıyor ve kadınlar bir kenara itiliyor.

İspanya’daki örneklerde, yasa 2007 yılında yürürlüğe girmesinden sonra Yapılan seçimlerde kadın adayı olan partilerin sandıklarda yüzde 4,2 oranında daha fazla oy aldığı belirlendi. Görüldüğü gibi durumun ilk iki konu ile alakası yok.

Gelecek için umut yaratmak çok değerli bir adım.

Ekonominin seçimlerde oynadığı role dair çok sayıda araştırma var. Ülkemizde büyük bir sorun haline gelen ekonomi seçmeni en çok ilgilendiren konuların başında geliyor. Örneğin, ABD Başkan Adayı Bill Clinton, 1992seçim kampanyasında kullanılan Bu ekonomi aptal(bu ekonomi aptalca) kampanya telaffuzu, George Bush’a karşı kazanılan seçimin etkisi yadsınamaz.

Ekonominin sandığa etkisi, hükümetin ekonomiyi yeterince yönetememesinin telaffuzu ile değil; Muhalefet partileri insanların hayatında olumlu değişiklikler yarattığı ölçüde etkilidir. Bill Clinton kampanyasında durum tam olarak buydu.Kampanyada kullanılan “sağlık politikası” ya da “değişim” sloganları da bu amaca hizmet etti.

Seçmenlerin önem verdiği çok önemli konulara odaklanmakta fayda var.

Seçmenin seçimden beklenti ve taleplerini gözden geçirerek, bir politika uygulamak Tarafların lehine olacak bir taktiktir. Mevcut durumla ilgili şikayetler için iyi argümanlar geliştirmek çok değerlidir. Ülkemizde mevcut mülteci sorunuHemen hemen birçok partinin bunu gündeme getirmesi bu stratejinin bir örneğidir.

“Genç seçmen” kümesi, sürecin en kritik hedef gruplarından biridir.

“Genç Seçmenler” veya “Z kuşağı seçmenleri” Bu nedenle olarak tanımlansalar da ikna noktasında detaylı analizler yapmak ve hedef kitleye yönelik bir strateji uygulamak önemlidir. Seyirciye hitap etmek çok değerli. Çünkü dilini bilmediğiniz bir insanı anlamak çok zor olabilir.

Seçim sırasında ve sonrasında duygusal motivasyonun değeri yadsınamaz bir gerçektir.

Andrzej Duda ve Viktor Orban

İnsanların karar verme sistemi tamamen akılcılık değildir. Öfke, kaygı, heyecan, sevgi, nefret, kaygı gibi dile getirilmeyen duygular, bireylerin siyasi karar alma süreçlerinde değerli bir etkiye sahiptir. Örneğin, Seçmenlerde yaratılacak öfke duygusu umutla beslenirse değişim yolunda büyük ilerlemeler kaydediliyor; Pek çok seçim sürecinde de seçmenin korkuyla mevcut düzenlemeye lehte oy kullandığını gözlemliyoruz.

Polonya ve Macaristan seçimlerinde görülen durumlardan biri örnek olarak verilebilir. Andrzej Duda ve Viktor Orban kendilerinden başka muhalefet adaylarının ülkeyi tanımadıkları için sorunları çözemeyeceklerine, ülkenin daha büyük bir krizin altına gireceğine seçmenlerini inandırdılar. Bilhassa Orban, ekonomik anlamda yarattığı rahatlamayla ekonomiye umut oldu. Böylece Duda ve Orban seçimleri kendi lehlerine çevirmeyi başardılar.

Bir adayın yapabileceği en büyük hata başka bir lideri taklit etmektir.

“Bir seçmen neden bir adaya oy verir?” seçim sürecini yöneten kritik bir sorudur. Zıtlıklar üzerinde bir delegasyonun olduğu siyasette seçmen liderlere baktığında benzer ya da benzer vaatlerde bulunanlara oy vermek istemez.

ABD Başkanı Donald Trump’la karşı karşıya ve zıt liderlik nitelikleri sergileyen Joe Biden seçimi kazandı. Bu ilginin altında Trump’ın onun coşkulu, coşkulu tavrını taklit etmek yerine kendisini uzlaşmacı ama dolayısıyla güzelleştirici bir başkan olarak konumlandırarak büyük bir tezat yaratmayı başarması vardı.

Burada altı çizilmesi gereken kilit noktalardan biri, siyasetçinin yarattığı muhalefetin, toplumun aradığını cisimleştirmesidir. Joe Biden’ınUzlaşmacı, uzlaşmacı ve sağduyulu bir lider olarak öne çıkması seçimlerdeki başarısında büyük etken oldu.

Partiler kendi liderlerinin propagandasını yapmaktansa birlik propagandasını da yapmalıdır.

Türkiye’ye baktığımızda, “tek adam” yönetimine karşı kurulan 6 masa ittifakı ile seçmenlerin kafasında birlik duygusu oluşturmanın temel yolu, ortak beyannameler kullanmak ve ortak bir dayanışma dili oluşturmaktan geçiyor. , tüm muhalefet liderlerinin eleştirdiği. Seçmenler seçecek liderle duygusal bir bağ kurmakNe istediğini unutma.

Bir önceki unsurun devamı niteliğindedir: Liderlerin sempatik olması seçilme olasılıklarını artırır.

Seçmenler ayrıca en yakın gördükleri adaya oy verme eğiliminde. Adayların sempatik, alçakgönüllü, kibar, arkadaş canlısı ve esprili bir mizaç oluşturmaları bu noktada oldukça değerlidir. Bu noktada Millet İttifakı Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşSempatik tavırlarının seçmenlerde büyük ilgi uyandırdığını söylemek mümkün.

Politik reklamcılığın da değerli bir strateji olduğunun altı çizilmelidir. Siyasi reklam, siyasetçinin kendisini daha geniş kitlelere tanıtmasında değerli bir yardımcıdır.

ABD eski lideri Richard Nixon’ınArabasıyla giderken kameraya dönerek ‘k’ dedi. Beni televizyon için oynatamayacağım. Aptalca bir şapka takıp küçük numaralar ve numaralar yapmayacağım. ‘ demesi bu konuyu ne kadar değersiz gördüğünü gösteriyor. Öte yandan, rakibi Kennedy’nin siyasi reklamları uygun şekilde kullanması, seçimi kazanmasıyla sonuçlandı.

Medyanın dijitalleşmesi siyasi bağlantıyı da önemli ölçüde değiştiriyor. Obama’nın 2008 ABD başkanlık seçimleri kampanyası, sosyal medyanın aktif kullanımıyla siyasi kampanyalarda bir dönüm noktası oldu. Günümüzde siyasi kampanyalar, Instagram ve büyük ölçüde Twitter üzerinden yürütülmekte ve daha yakın kitlelere ulaşmaktadır. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’ı aktif bir şekilde kullanarak yaptığı paylaşımdan.konuşmalı

Donald Trump ve Joe Biden da seçim döneminde Instagram’ı stratejik bir biçimde kullanmıştı.

Son bir ayda her iki aday da seçimin son dönemi olduğu için daha fazla paylaşım yapıyor. belirli stratejiler daha açık bir şekilde ortaya konmuştur.Bu açıdan ikilinin paylaşımı incelendiğinde Joe Biden’ın güncel siyasi sorunlara değindiğini ve bu durumlara karşı duruşunu ortaya koyduğunu görüyoruz.

Bütün bunlara ek olarak, değerli bir taktik olarak kabul edilen ve “seçim bölgelerinin stratejik olarak bölünmesi” anlamına gelen Gerrymandering olgusu var.

Bazı durumlarda siyasetçilerin seçimleri kendi lehlerine çevirmenin yollarına başvurduklarını biliyoruz. Bu yollardan biri de siyasi iktidarın seçim çevresini bölerek seçimleri kendi lehine manipüle etme hareketidir. bu hareket gerrymandering olarak bilinir.

İki tür stratejik bölünme vardır: biri bölünmeye göre, diğeri toplamaya göre. İlk durumda görüldüğü gibi 50 seçmenin olduğu bir bölgede normal şartlarda mavi 160 oranla kazanırken, ikinci durumda %100 mavi, üçüncü durumda %60Pembe kazanır.

Kökenleri 1750’lerin Amerika’sına dayanan bu strateji, halen birçok ülkede uygulanmaktadır. Malatya Olayı olarak bilinen ülkemizdeki ilk örneği Adıyaman’ın Malatya seçim bölgesinden ayrılarak il haline getirilmesidir.

CHP, o dönemde uygulanan tek turlu kolay çoğunluk sistemi nedeniyle 1950 ve 1954 seçimlerinde Malatya’nın tüm milletvekillerini aldı. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti kazanmasına rağmen Malatya’da kaybetti. bunun üzerine Parti, 18 gün sonra 14 Haziran 1954 tarih ve 6418 sayılı kanunla Adıyaman’ı Malatya’dan ayırdı.vilayet statüsü kazanmıştır.

1954 yılında yapılan seçimlerde CHP Malatya’da 12 milletvekili kazandı Seçimlerin ardından Adıyaman’ın Malatya’dan ayrılması sonucunda 1957 seçimlerinde Malatya’nın milletvekili sayısı 9’a düşürüldü ve CHP yeniden milletvekilliklerinin tamamını kazandı. Adıyaman’da Demokrat Parti ilk milletvekilliği seçimlerinde 5 milletvekilinin tamamını kazandı. Böylece bu atılım DP’nin lehine sonuçlanmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bahsettiği Cambridge Analytica skandalı dünyada büyük yankı uyandırdı.

Cambridge Analytica Ltd (CA), seçim süreçlerinde dijital varlıklar, bilgi madenciliği, veri simsarı ve veri analitiğini stratejik bağlantı ile birleştiren bir İngiliz siyasi danışmanlık firmasıydı. Bu şirket, Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini toplayıp bunları ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın kampanyasını desteklemek için kullandığında gündeme geldi. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması işleminin ardından veri güvenliği politikaları sorgulanmaya başlandı.

Şirket, bir uygulama aracılığıyla kullanıcıların profil bilgilerine izinli olarak erişmişti. Ancak bu iznin sadece uygulamayı kullanan kişinin bilgilerine erişmek için kullanılması gerekiyordu. eğer şirket bu bilgileri uygulamayı kullanan kişinin arkadaşlarının verilerine erişmek için kullanmıştır.Böylece milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri Trump’ın kampanyası için kullanıldı.

Seçimlerde uygulanan ve seçmenden oy toplamaya yarayan bu tür seçim taktikleri dünyanın her yerinde uygulanıyor ve birçoğunun farkında bile olmayabiliriz. Bilinçaltımıza karşı oynanan bu stratejik oyunlar, kimi lider olarak seçtiğimizi büyük ölçüde etkiler. Ülkemiz için bu kritik dönemde bu tür stratejileri uygulayarak seçmenin sevgisini ve güvenini kazanmak, etkili ve güçlü; Ülkemize dürüst ve samimi bir cumhurbaşkanının gelmesini diliyoruz.

haberseydisehir.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler